AD(H)D bij volwassenen

 Wanneer bij uw kind de kenmerken van AD(H)D zijn geconstateerd, zal menig ouder (h)erkenning ervaren: “Mogelijk heb ook ik AD(H)D”.

Herkent u:

  • Op school kwam er ‘niet uit wat erin zat’.
  • Er moest een stapje terug worden gedaan,
  • óf: de (school)carrière is via de ‘koninklijke route’ verlopen: met een omweg.

Het schoolrapport bevatte dikwijls zinnetjes over het gedrag in de klas: omgekeerd op de stoel of een vast abonnement op de gang.

Wanneer de concentratieproblemen of het drukke gedrag ertoe hebben geleid dat er ‘12 banen, 13 ongelukken’ zijn geweest, kan deze herkenning leiden tot een periode van verdriet over het niet goed onderkennen van de problemen en de gemiste kansen hierdoor.

Praat hierover met  uw huisarts, of met de praktijkondersteuner ggz in de praktijk. Met hen kan worden gekeken welke ondersteuning nu wenselijk zijn mocht dit al nodig zijn. Vergeet niet dat het AD(H)D brein veel extra’s biedt; maar in een beroepskeuze moet u er wel rekening mee houden.

Er bestaat een vragenlijst voor volwassenen, waarmee wordt gekeken naar de kenmerken van aandachttekort of hyperactiviteit/ impulsiviteit.

Deze vragenlijst geeft overigens een indicatie, en vervangt niet het onderzoek naar AD(H)D.  Zie: hier (op blad 2 worden de kenmerken opgeteld voor de jeugd- en volwassenleeftijd). De link opent in Excel – dit kan even duren.

Verdere digitale informatie

Boekentips

© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.