Informatie voor ouders & jeugdigen

Zie kinderen met druk en/of ongeconcentreerd gedrag het liefst op een positieve manier! Er bestaat een grote variatie in menselijke eigenschappen die invloed hebben op het vermogen om te leren, te functioneren en relaties aan te gaan. Dit geldt ook voor eigenschappen als:

  • het vasthouden van de aandacht,
  • druk gedrag,
  • impulsiviteit,
  • innerlijke onrust. 

Er zijn kinderen, jongeren en volwassenen die op meerdere levensgebieden in de knel komen doordat zij moeite hebben met het vasthouden van de aandacht erg druk of erg impulsief zijn of kampen met innerlijke onrust. Zij hebben passende begeleiding nodig. Maar ook: aandacht voor hun creatieve kant, hun originele invallen, hun doorzettingsvermogen, hun humor. Dit laatste is belangrijk om met een positief zelfbeeld de schoolperiode en de omgang met andere kinderen tegemoet te kunnen treden. We willen dat kinderen zichzelf waarderen en ook gewaardeerd worden om wat ze wel kunnen.

Goede informatie kunt u hier vinden

https://www.thuisarts.nl/adhd

https://werkplaatsenjeugd.nl/richtlijn-voorlichting-adhd/

https://balansdigitaal.nl/wp-content/uploads/2017/06/Informatiefolder-over-ADHD-bij-kinderen.pdf

Dus:

Is uw kind druk, impulsief of heeft het concentratieproblemen en heeft het hier veel last van:

  1. Zie de positieve kanten van uw kind! Waar bent u trots op!
  2. Bespreek de situatie met de leerkracht op school en eventueel de jeugdarts.
  3. Bespreek in overleg met de leerkracht eventueel de problemen met de huisarts.

Meer handige informatie

© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.