Het Ondersteuningsteam op school

 School is dikwijls de vindplaats waar blijkt dat het kind problemen heeft met de aandacht en/of met druk impulsief gedrag. Zie kenmerken van ADHD.

De intern begeleider van school, de ‘IB’er’ zal meestal het kind een aantal keer apart nemen en kijken of daarmee voldoende verbetering wordt bereikt. Niet alle druk en impulsief gedrag is immers AD(H)D. Een etiketje is snel gegeven, maar niet snel afgenomen. En er is niet persé een officiële diagnose noodzakelijk om te starten met goede ondersteuning.

Soms kan het gedrag het leren en functioneren van uw kind zó in de weg zitten, dat de leerkracht zal vragen om verder onderzoek te laten doen.

  • Voor het stroomdiagram van de hulp aan kinderen met aandachtsproblemen/ druk gedrag binnen het VO (voortgezet onderwijs) klik hier.
  • Voor de medewerkers waar de school een beroep op kan doen klik hier.
  • De jeugdartsen kunt u op naam vinden binnen VIP (via gesprekken) maar ook via de school van het betreffende kind.
  • Info over de ondersteuning van het basisonderwijs: https://www.demeierij-po.nl

Wanneer een leerkracht via de huisarts een verwijzing voor verder onderzoek vraagt: het is de bedoeling dat dit via het Ondersteuningsteam van school in gang wordt gezet, zodat ook de kennis van de jeugdarts kan worden benut.

© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.