Cursussen bij het Regionaal Trainingscentrum

Het Regionaal Trainingscentrum in Den Bosch biedt onder andere cursussen aan voor ouders van een kind met AD(H)D, voor vrouwen met AD(H)D en voor kinderen in de leeftijdsgroep van 8 tot 12 jaar.

Deze cursussen worden betaald door de gemeente Den Bosch en de huisartsen gezamenlijk, waardoor deelname gratis is.

De locatie wisselt, en is meestal in een van de Brede Bossche Scholen.

1. Voorlichting/ psychoeducatie ADHD voor opvoeders

Het programma bestaat - naast een eHealth module - uit drie bijeenkomsten.

  • U krijgt meer uitleg over AD(H)D. Over het algemeen is bekend dat AD(H)D drie hoofdkenmerken heeft, namelijk: aandacht- en concentratieproblemen, impulsiviteit, hyperactiviteit. Daarnaast spelen ook andere factoren een rol.
  • Tijdens de uitleg zal ingegaan worden op de oorzaken en de gevolgen van AD(H)D (kenmerken) voor het kind en u als opvoeder(s). U krijgt handvaten om goed om te gaan met het temperament van uw kind.

Verdere informatie

Naast drie groepsbijeenkomsten, krijgt u informatie via een 'eHealth- module', informatie die via een internetprogramma wordt aangeboden. De E-health-sessies kunnen op ieder moment gestart worden bij de POH-ggz van uw eigen huisarts. 

Tijdens de E-health-sessies krijgt u online informatie over AD(H)D, de oorzaken en de optimale begeleiding.  Naast deze informatie heeft u de mogelijkheid filmpjes te bekijken en oefeningen te maken. Op deze oefeningen ontvangt u na iedere sessie feedback en online ondersteuning van de POH-ggz.

In de 3 groepsbijeenkomsten, die in de avond plaatsvinden, kan door middel van het beantwoorden van vragen en uitwisselen van ervaringen dieper ingegaan worden op de aangeboden psychoeducatie via de eHealth-sessies. 

Deze groep wordt begeleid door een ervaren POH jeugd en een ervaren GGZ-jeugdmedewerker.

2. Psychoeducatiegroep ADHD en ADD

De psychoeducatie groep ADHD en ADD is bedoeld voor kinderen tussen de 8 -12 jaar waarbij (onlangs) de diagnose ADHD of ADD is gesteld.

Het betreffen twee afzonderlijke groepen.

Programma:

Zowel de psychoeducatiegroep ADHD als ADD bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten waarin kinderen leren over wat ADHD of ADD is, hoe het komt en hoe zij hier op een positieve manier mee om kunnen gaan. Er worden praktische tips aangereikt. Doel is dat kinderen zich zekerder kunnen voelen over zichzelf en wat ADHD of ADD voor hen betekent en ervaringen en tips met elkaar kunnen delen.

Voor opvoeder(s)

Opvoeder(s) dienen toestemming te geven voor deelname aan de groep. Voorwaarde is dat er al enige kennis is opgedaan over ADHD en/of ADD. Er zal voorafgaand aan de bijeenkomsten een intake- en eindgesprek plaatsvinden met opvoeder(s) en kind en één van de trainers. Daarnaast zal er een gezamenlijke (online) informatiebijeenkomst zijn voor opvoeder(s) en leerkrachten waarin uitleg wordt gegeven over het programma. Opvoeder(s) dienen zelf het lees- en werkboek behorende bij de training aan te schaffen voor de start van de groepsbijeenkomsten. Het leesboek kan eventueel ook worden geleend bij de bibliotheek. In de psycho-educatiegroep ADHD wordt gewerkt met het boek “Zo snel als een….” en het ‘Werkboek ADHD groep’ van Tirtsa Ehrlich en Jacqueline Hilbers.

Bij de psycho-educatiegroep ADD hoort het ‘Werkboek ADD-groep’ en het boek ADDaisy (voor meisjes) en ADDavid (voor jongens) van Tirtsa Ehrlich en Jacqueline Hilbers.

De groepen worden begeleid door een ervaren GZ-psycholoog of jeugdarts en basispsycholoog of orthopedagoog.

3. AD(H)D bij vrouwen

AD(H)D bij vrouwen wordt gegeven voor vrouwen met AD(H)D die behoefte hebben aan psychoeducatie, lotgenoten contact, en willen weten wat de invloed is van AD(H)D in het dagelijks functioneren. We geven vooral praktische adviezen.

Programma:

  • Psychoeducatie over AD(H)D en delen van ervaringen lotgenoten contacten
  • Neurobiologie en medicatie
  • Wat voor invloed kan AD(H)D hebben op je  dagelijks functioneren?
  • Praktische vaardigheden

Voor wie?

Het programma is bedoeld voor vrouwen met AD(H)D die behoefte hebben aan psycho-educatie, lotgenoten contact.

Aantal bijeenkomsten: 4 bijeenkomsten van 2 uur.

U kunt zich voor deze cursussen aanmelden via telefoonnummer: 088 - 3686890
maandag t/m donderdag van 08.30 tot 12.30 uur

Of via mailadres info@regionaaltrainingscentrum.nl

Website het Regionaal Trainingscentrum

© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.