Ondersteuning bij het instellen op medicatie via consultatie

De huisarts kan een beroep doen op de ‘Bruispoli’ waar Sylvia van Manen, huisarts uit Engelen, je kan ondersteunen in het wel of niet opstarten van medicatie.

Zij ziet daarvoor het kind een aantal maal en geeft uitleg over de ook aanwezige positieve kanten van een ‘AD(H)D-brein’, over de mogelijke effecten van voeding (zie filmpje), slaap en leefstijl en over de verschillende soorten medicijnen, en de (bij)werkingen daarvan.

Deze mogelijkheid staat alleen open voor kinderen waarbij al een diagnose is gesteld, want in de Bruispoli wordt geen diagnostisch onderzoek gedaan.

Het idee achter deze Bruispoli: het kind is bruisend, met wat ondersteuning kan de eigen huisarts mét de praktijkondersteuner het kind begeleiden. Ik laat de verwijzing bij voorkeur via de eigen huisarts lopen, omdat dit je de gelegenheid geeft om de medicatie zelf op te starten wanneer je dat voldoende in de vingers hebt.

Door bij de huisarts onder controle te blijven, kan in iedere leeftijdsfase op de specifieke behoeften worden ingegaan, óók na het achttiende jaar; de huisarts is immers een ‘levenslooparts’.

Bereikbaarheid:


Sylvia van Manen | Kaderarts ggz

Verwijzingen graag via de consultatiefunctie van VIP, ouders kunnen een mail sturen, ik probeer ook contact op te nemen.

mail: info@bruispoli.nl

tel: 06 29541129

 

Je ontvangt via VIP een berichtje voor de eerste afspraak en een verslag na het succesvol instellen op medicatie.

Voor de huisartsen die deze zorg niet zelf gaan leveren, kan verwezen worden voor langere tijd, waarbij het kind ook voor de halfjaarlijkse controles gezien wordt.

 

© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.