Ondersteuning bij het instellen op medicatie via consultatie

De huisarts kan een beroep doen op de ‘Bruispoli’ waar Sylvia van Manen, huisarts uit Engelen, je kan ondersteunen in het wel of niet opstarten van medicatie.

Zij ziet daarvoor het kind een aantal maal en geeft uitleg over de ook aanwezige positieve kanten van een ‘AD(H)D-brein’, over de mogelijke effecten van voeding (zie filmpje), over de verschillende soorten medicijnen, en de (bij)werkingen daarvan.

Deze mogelijkheid staat alleen open voor kinderen waarbij al een diagnose is gesteld, want in de Bruispoli wordt geen diagnostisch onderzoek gedaan.

Het idee achter deze Bruispoli: uw kind is bruisend, met wat ondersteuning kan de eigen huisarts mét de praktijkondersteuner het kind begeleiden.

Door bij de huisarts onder controle te blijven, kan in iedere leeftijdsfase op de specifieke behoeften worden ingegaan, óók na het achttiende jaar; de huisarts is immers een ‘levenslooparts’.

Bereikbaarheid:


Sylvia van Manen | Kaderarts ggz
tel: 073 6311366

Verwijzingen graag via de consultatiefunctie van VIP, telefoonnummer van de praktijk meegeven.

© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.