Ondersteuning bij het instellen op medicatie via consultatie

De huisarts kan  een beroep doen op de ‘Bruispoli’, waar twee ervaren collega- huisartsen, dr. Elseline Verheul uit Empel en dr. Sylvia van Manen uit Engelen je ondersteunen in het wel of niet opstarten van medicatie.

Zij zien daarvoor het kind twee- of driemaal en geven uitleg over de ook aanwezige positieve kanten van een ‘AD(H)D-brein’, over de mogelijke effecten van voeding (zie https://www.karakter.com/onderzoeken/trace) de verschillende soorten medicijnen, en de (bij)werkingen daarvan.

Deze mogelijkheid staat alleen open voor kinderen waarbij al een diagnose is gesteld.

In de Bruispoli wordt geen diagnostisch onderzoek gedaan.

Het idee achter deze Bruispoli: uw kind is bruisend, en niet ‘ziek’ en hoort dus niet in een ziekenhuis thuis voor de begeleiding.

Door bij de huisarts onder controle te blijven, kan in iedere leeftijdsfase op de specifieke behoeften worden ingegaan, óók na het achttiende jaar; de huisarts is immers een ‘levenslooparts’.

Op deze manier blijft de zorg ook beter betaalbaar, zodat de gemeente de gelden elders in de jeugdzorg kan inzetten.

Bereikbaarheid:

Elseline Verheul | Aandachtshuisarts AD(H)D
Sylvia van Manen | Kaderarts ggz
tel: 073 6311366

Verwijzingen graag via de consultatiefunctie van VIP, telefoonnummer meegeven

© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.