praktijkondersteuner ggz voor ouderen

Vanuit Haspel wordt een (beperkt) aantal uren POHggz ouderen ingezet. 

Gegeven de schaarste aan wijkzorg en case-management dementie, kan deze POH de huisarts  ondersteunen in de - dikwijls veel tijd vragende - zorg voor kwetsbare ouderen.

De POHggz ouderen is iemand die veel ervaring heeft in de ouderenpsychiatrie, en in de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Ook in het begeleiden van oudere patiënten met middelenmisbruik, meestal betreft dat in deze leeftijdsgroepen problematisch alcoholgebruik of benzodiazepinegebruik.

U kunt overwegen om een deel van de beschikbare POHggz uren in te vullen met een POH met expertise met ouderen.

Doordat deze POH meest thuisbezoeken aflegt, hoeft ruimtegebrek binnen de praktijk niet de inzet te blokkeren.

Contact opnemen
© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.