De Praktijkondersteuner ggz voor ouderen

Vanuit Haspel wordt een (beperkt) aantal uren POH-ggz ouderen ingezet. Binnen gebieden/wijken met veel ouderenproblematiek.

Gegeven de schaarste aan wijkzorg en case-management dementie, kan deze POH de huisarts flink ondersteunen in de - dikwijls veel tijd vragende - zorg voor kwetsbare ouderen.

De POH ggz ouderen is iemand die veel ervaring heeft in de ouderenpsychiatrie, en in de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook in het begeleiden van patiënten met middelenmisbruik, meestal betreft dat in deze leeftijdsgroepen problematisch alcoholgebruik of benzodiazepinegebruik.

U kunt overwegen om een aantal uren van de beschikbare POH-ggz inzet te vullen met een POH met expertise met ouderen. Doordat deze POH meest thuisbezoeken aflegt, hoeft ruimtegebrek binnen de praktijk niet altijd de inzet te blokkeren.

Contact opnemen
© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.