Huisartsen en POH-ggz/ POH Jeugd

De huisarts kan met de POH-ggz samen de begeleiding aan kinderen met AD(H)D invullen, nadat de diagnose is gesteld en de psychoeducatie is opgestart in een onderzoekspraktijk. Ook is in de NHG Standaard AD(H)D bij kinderen beschreven, dat de huisarts die zich bekwaam weet, de diagnostiek kan doen. Dikwijls kan de huisarts die geen POH jeugd heeft een beroep doen op een POH jeugd binnen het wijkteam. Deze POH’s hebben ervaring binnen de jeugdhulpverlening en kunnen het kind met AD(H)D begeleiden gedurende de hele jeugd. Iedere fase geeft immers weer specifieke aandachtspunten. Zie kenmerken van ADHD.
Contact opnemen
© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.