Jeugd POH

Er bestaat een grote variatie in menselijke eigenschappen, die invloed hebben op het vermogen om te leren, te functioneren en relaties aan te gaan. Dit geldt ook voor eigenschappen als het vasthouden van de aandacht, druk gedrag, impulsiviteit en innerlijke onrust.

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen op meerdere levensgebieden in de knel komen doordat zij moeite hebben met het vasthouden van de aandacht, erg druk of erg impulsief zijn of kampen met innerlijke onrust. Deze mensen hebben passende zorg nodig.

Daarnaast bestaat er in de Geestelijke Gezondheidszorg immer het dilemma dat de kenmerken waarop men classificeert zich in een continuüm presenteren van afwezig tot zeer prominent aanwezig. Bij ‘diagnostiek’ wordt echter duaal gedacht: ADHD is wel of niet aanwezig.

De professionele zorg voor mensen met ADHD is niet zozeer gericht op ‘cure’, het veranderen of wegnemen van bovengenoemde eigenschappen. Eerder op ‘care’, bevorderen van een positief zelfbeeld door consequent ook te kijken naar de persoonlijke sterke kanten: waarin ervaart een kind of jeugdige zichzelf als uniek en krachtig, wat waarderen de ouders in hun kind.

Door ook hier expliciet aandacht aan te besteden verandert de attitude van ouders en kind.

Zo’n benadering vanuit positieve gezondheid gaat verder dan louter de vermindering van de symptomen van de aandoening, maar richt zich ook op verbetering van het zelfbeeld, van sociale contacten en deelname aan de samenleving en kwaliteit van leven. Lees meer

De POH's van Haspel begeleiden kinderen met ADHD vanuit de positieve psychologie. Druk gedrag is ook 'ondernemend'.

Er wordt in de psycho-educatie gebruik gemaakt van het kaartje 'OK, ik heb ADHD' zie: OK, ik heb ADHD.

Ook de 'ADHD-vragenlijst' (AVL) is vormgegeven volgens de positieve benadering, waardoor het kind kan aangeven in welke eigenschappen het juist beter gaat dan bij de gemiddelde leerling. Deze vragenlijst heet de SWAN, (de Strengths and weaknesses in ADHD and normal behaviour) zie SWAN vragenlijst

© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.