Praktijkondersteuner jeugd

De inzet van POH jeugd binnen de huisartsenzorg in opdracht van de gemeentes, blijkt een gouden zet.

De problemen van kinderen worden deels 'genormaliseerd', deels zelf begeleid, deels naar de juiste vervolgzorg doorverwezen.

Deze inzet heeft voor een reductie van 60% gezorgd van de doorverwijzingen naar de BGGZ of SGGZ!

Gemiddeld worden er 4 gesprekken gevoerd met kind en/of ouders. De waardering is groot en in alle gevallen boven de 8,5.

De POH jeugd werkt deels individueel, deels binnen het netwerk rond de praktijk en in de wijk. 

De POH jeugd is werkzaam in één van de praktijken, kinderen van andere huisartsen komen daar naar toe.

 

© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.