Huisarts & jeugdarts

Is er sprake van de diagnose AD(H)D dan:

kan uw huisarts of de jeugdarts in principe de begeleiding van kinderen met AD(H)D geven, nadat de psychoeducatie is opgestart in de onderzoekspraktijk of bij de POH Jeugd (praktijkondersteuner ggz jeugd bij de huisarts)

Niet alle huisartsen en jeugdartsen voelen zich hier echter bekwaam in. Informeer hiernaar bij uw huisartsenpraktijk. In de meeste huisartspraktijken is een praktijkondersteuner ggz (POH-ggz) aanwezig, vaak met ervaring met jeugdigen, of een speciale POH jeugd. Deze POH’s hebben ervaring binnen de jeugdhulpverlening en kunnen uw kind met AD(H)D begeleiden gedurende de hele jeugd. Iedere fase geeft immers weer specifieke aandachtspunten. zie kenmerken van ADHD.

Uw huisarts/ de POH J zal zo nodig overleggen met de jeugdarts van de school van uw kind en met de leerkracht van uw kind.

Eventuele medicatie kan ook door uw huisarts worden opgestart en voortgezet, wanneer deze zich hier voldoende thuis in voelt.

Sommige huisartsen doen hiervoor een beroep op de ‘Bruispoli’, van waaruit de kaderhuisarts Sylvia van Manen en Marleen van Osch, verpleegkundig specialist van Herlaarhof, de huisarts ondersteunen in het wel of niet opstarten van medicatie. De Bruispoli heeft ook een POH Jeugd die het kind en/of uzelf kan begeleiden. Na de iinstelling kan het kind in principe verder door de eigen huisarts worden begeleid, met ondersteuning door de POH ggz.

Het idee achter deze Bruispoli: uw kind is zo 'bruisend' dat het ondersteuning nodig heeft om op school bij de les te blijven.

Door bij de huisarts onder controle te blijven, kan in iedere leeftijdsfase op de specifieke behoeften worden ingegaan, óók na het achttiende jaar; de huisarts is immers een ‘levenslooparts’.

Op deze manier is de zorg ook beter betaalbaar, zodat uw gemeente die gelden elders in de jeugdzorg kan inzetten.

Ook is er door alle samenwerkende partners in het netwerk rond mensen met AD(H)D een ‘zorgstandaard voor ADHD’ afgesproken, waarin staat beschreven welke zorg uw kind zou moeten krijgen.

Jeugdarts

Soms zal de jeugdarts degene zijn die de begeleiding van uw kind gaat verzorgen. Meestal ziet zij uw kind afwisselend met de jeugdverpleegkundige. De jeugdarts kan ook, met uw goedkeuring, met uw huisarts overleggen.

Dus: als uw kind aandachtsproblemen heeft gaat de (jeugd- of huis-) arts samen met u en uw kind aan de slag:

  • uw kind is niet ziek: het heeft een brein met veel drukte, met alle voor- en nadelen van dien;
  • wat kunt u eventueel met voeding bereiken, zie 'Groot effect van voeding op ADHD'
  • psycho-educatie (uitleg over AD(H)D) wordt door de onderzoekspraktijk en de POH/arts gedaan.
  • Rust en regelmaat zijn belangrijke aandachtspunten;
  • pas wanneer psychoeducatie, maatregelen op school, gezonde voeding te weinig effect hebben, zo nodig instellen op medicatie, met uitleg over de (bij)werking van de medicatie, en halfjaarlijkse controles.
© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.