Huisarts & jeugdarts

Is er sprake van de diagnose AD(H)D dan:

kan uw huisarts of de jeugdarts in principe de begeleiding van kinderen met AD(H)D geven, nadat de psychoeducatie is opgestart in een onderzoekspraktijk of bij een POH (praktijkondersteuner ggz bij de huisarts)

Niet alle huisartsen en jeugdartsen voelen zich hier echter bekwaam in. Informeer hiernaar bij uw huisartsenpraktijk. In de meeste huisartspraktijken is een praktijkondersteuner ggz (POH-ggz) aanwezig, vaak met ervaring met jeugdigen. Dikwijls kan de huisarts die geen POH jeugd heeft een beroep doen op een POH jeugd binnen het wijkteam. Deze POH’s hebben ervaring binnen de jeugdhulpverlening en kunnen uw kind met AD(H)D begeleiden gedurende de hele jeugd. Iedere fase geeft immers weer specifieke aandachtspunten. zie kenmerken van ADHD.

Uw huisarts kan makkelijk overleggen met de jeugdarts van de school van uw kind en met de leerkracht van uw kind.

Eventuele medicatie kan ook in principe door uw huisarts worden opgestart, en voortgezet.

Sommige huisartsen doen hiervoor een beroep op de ‘Bruispoli’, waar twee ervaren collega- huisartsen, dr. Elseline Verheul uit Empel en dr. Sylvia van Manen uit Engelen de huisarts ondersteunen in het wel of niet opstarten van medicatie.

Het idee achter deze Bruispoli: uw kind is bruisend, en niet ‘ziek’ en hoort dus niet in een ziekenhuis voor de begeleiding.

Door bij de huisarts onder controle te blijven, kan in iedere leeftijdsfase op de specifieke behoeften worden ingegaan, óók na het achttiende jaar; de huisarts is immers een ‘levenslooparts’.

Op deze manier is de zorg ook beter betaalbaar, zodat uw gemeente die gelden elders in de jeugdzorg kan inzetten.

Ook is er door alle samenwerkende partners in het netwerk rond mensen met AD(H)D een ‘zorgstandaard voor ADHD’ afgesproken, waarin staat beschreven welke zorg uw kind zou moeten krijgen.

Jeugdarts

Soms zal de jeugdarts degene zijn die de begeleiding van uw kind gaat verzorgen. Meestal ziet zij uw kind afwisselend met de jeugdverpleegkundige. De jeugdarts kan ook, met uw goedkeuring, met uw huisarts overleggen.

Dus: als uw kind de diagnose AD(H)D heeft.

De (jeugd- of huis) arts gaat samen met u en uw kind aan de slag:

  • Uw kind is niet ziek: het heeft een brein met veel drukte, met alle voor- en nadelen van dien
  • Uitleg over de (bij)werking van medicatie
  • Wat kunt u eventueel met voeding bereiken, zie 'Groot effect van voeding op ADHD'
  • Psycho-educatie (uitleg over AD(H)D) wordt door de onderzoekspraktijk of de POH/arts gedaan.
© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.