Informatie voor Huisarts/ POH-ggz  &  Jeugdarts/ -verpleegkundige

De begeleiding van kinderen met druk en/of ongeconcentreerd gedrag: liefst op een positieve manier!

Er bestaat een grote variatie in menselijke eigenschappen die invloed hebben op het vermogen om te leren, te functioneren en relaties aan te gaan. Dit geldt ook voor eigenschappen als:

  • het vasthouden van de aandacht,
  • druk gedrag,
  • impulsiviteit,
  • innerlijke onrust. 

Er zijn kinderen, jongeren en volwassenen die op meerdere levensgebieden in de knel komen doordat zij moeite hebben met het vasthouden van de aandacht, erg druk of erg impulsief zijn of kampen met innerlijke onrust.

Maar ook: heb vooral aandacht voor hun creatieve kant, hun originele invallen, hun doorzettingsvermogen, hun humor. Dit laatste is belangrijk om met een positief zelfbeeld de schoolperiode en de omgang met andere kinderen tegemoet te kunnen treden.

Binnen de huisartsenpraktijk kan de POH-ggz deze begeleiding bieden, goed afgestemd op iedere ontwikkelingsfase van het kind.

Op deze pagina’s vindt u informatie over het regionale zorgnetwerk voor kinderen met AD(H)D:

© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.