Voor een overzicht van de regionale inkoop jeugdzorg klik hier

Voor een 'verwijshulp jeugd' klik hier

Sociale kaart regio Noord Brabant Noordoost

Vind de juiste hulpverlener in de regio. Informatie over de psychosociale hulpverlening in de regio NBNO met de volgende onderverdeling:

Consultatieverleners
Generalistische basisGGZ
Specialistische GGZ
Psychiaters vrijgevestigd
Algemeen Maatschappelijk Werk NBNO
Speciale doelgroepen
Jeugd
Ouderen
EMDR-therapeuten
Mindfulness-therapeuten
Arbeidsgerelateerde hulp
GGGZ Vaardigheidstrainingen
Bommelerwaard
Diverse therapieën
Anderstalige therapeuten
Apps
Eigen sociale kaart

Je kunt de kaart downloaden en opslaan (onder een andere naam) via deze link: sociale kaart NBNO 2021 (dit duurt even vanwege de grootte van het bestand).

© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.