Oudercursus via het Regionaal Trainingscentrum

 Het Regionaal Trainingscentrum heeft cursussen voor ouders van een kind met ADHD. Deze cursus wordt gefinancierd door de gemeente Den Bosch en de huisartsen gezamenlijk, waardoor deelname gratis is. De locatie wisselt, en is meestal in een van de Brede Bossche Scholen.

Het programma bestaat - naast een e-health module - uit drie bijeenkomsten.

  • U krijgt meer uitleg over ADHD. Over het algemeen is bekend dat ADHD drie hoofdkenmerken heeft, namelijk: aandacht- en concentratieproblemen, impulsiviteit, hyperactiviteit. Daarnaast spelen ook andere factoren een rol.
  • Tijdens de uitleg zal ingegaan worden op de oorzaken en de gevolgen van ADHD (kenmerken) voor het kind en u als opvoeder(s). U krijgt handvaten om goed om te gaan met het temperament van uw kind.

Verdere informatie

Naast drie groepsbijeenkomsten, krijgt u informatie via een 'e-health- module', informatie die via een internetprogramma wordt aangeboden. De E-health-sessies kunnen op ieder moment gestart worden bij de POH-ggz  van uw eigen huisarts.

Tijdens de E-health-sessies krijgt u online informatie over ADHD, de oorzaken en de optimale begeleiding.  Naast deze informatie heeft u de mogelijkheid filmpjes te bekijken en oefeningen te maken. Op deze oefeningen ontvangt u na iedere sessie feedback en online ondersteuning van de POH-ggz.

In de 3 groepsbijeenkomsten, die in de avond plaatsvinden, kan door middel van het beantwoorden van vragen en uitwisselen van ervaringen dieper ingegaan worden op de aangeboden psychoeducatie via de E-health-sessies.

Deze groep wordt begeleid door een ervaren POH jeugd en een ervaren GGZ-jeugdmedewerker

Deze cursus wordt zeer goed gewaardeerd door de deelnemers, ook vanwege de ervaringsverhalen en -vondsten van andere ouders..

Verdere informatie via het Regionaal Trainingscentrum.

© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.