Ondersteuning vanuit Haspel

De Nederlandse huisarts heeft de afgelopen jaren veel extra taken gekregen. Met kundig ondersteunend personeel kan de huisarts zich van deze taken kwijten.

Wij helpen de huisarts met goed geschoolde en ervaren ggz professionals. Wij financieren de opleiding POHggz (RINO-Zuid) en wij geven veel in-company scholingen, óók aan de POHggz die niet aan Haspel verbonden zijn.

Wij vertegenwoordigen de huisartsen bij gemeentes en ggz instellingen, met het doel goede netwerkzorg te bereiken.

Verder organiseren wij de consultaties en eHealth faciliteiten voor de huisartsen, POHggz en POH S vanuit de CET regeling.

Haspel heeft ruim 70 POH-ggz in dienst, geplaatst bij 150 huisartsen en 12 gemeentes.

Werving en plaatsing

Kiest u voor praktijkondersteuning via Haspel, dan krijgt u van ons twee profielen van geschikte kandidaten om te zien wie het best bij uw praktijk past.

Wij houden hierbij rekening met uw voorkeuren: een generalist, of combinatie met bijvoorbeeld een POH jeugd in een 'jonge' praktijk, of een POH ouderen in een wat 'oudere' praktijk. Onze kandidaten worden zorgvuldig door de kaderarts ggz en de kwaliteitscoördinatoren geselecteerd op basis van opleiding, kennis, ervaring, en uw wensen als huisarts.

De POHggz die in uw praktijk gaat werken is in dienst van Huisartsenstichting Haspel.

Tarieven

De praktijkondersteuners worden betaald in schaal 8 of 9 van de huisartsen-CAO.

Wij maken hierbij geen onderscheid tussen psychologen, maatschappelijk werkers en SPV’ers, SKJ'ers of B-verpleegkundigen. Al onze POH voldoen aan de opleidingsvereisten, hebben ruime ervaring op ggz-gebied en kunnen goede psychosociale zorg leveren.

Haspel hanteert daarom één standaard uurtarief voor de huisartsen.

Stichting Haspel heeft geen winstoogmerk. Haspel financiert de opleiding POHggz, in-company scholingen voor POHggz en huisartsen, intervisiegroepen met deskundige begeleiding, casuïstiekbesprekingen, functie-relevante opleidingen (bv CGT, ACT, EMDR, Oplossingsgerichte Psychologie, EFT).

Ziekte en verlof

Bij ziekte, zwangerschaps- of ouderschapsverlof of sabbaticals doen wij ons uiterste best om vervanging te regelen. De betalingsverplichting van de huisarts aan Haspel vervalt vanaf het moment van ziekmelding of verlof.

In de praktijk

Wanneer u overweegt om uw praktijk door een POHggz van Haspel te laten ondersteunen, kunt u contact met ons opnemen. Wij komen graag langs voor een kennismakingsgesprek.

Neem contact op
© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.