Huisartsenondersteuning vanuit Haspel

De Nederlandse huisarts heeft de afgelopen jaren veel extra taken gekregen. Slechts met kundig ondersteunend personeel kan de huisarts zich van deze taken kwijten. Wij helpen de huisarts met goed geschoolde en ervaren ggz professionals, die wij in-company scholen met relevante nascholingen en opleidingen. En als gesprekspartner namens de zorggroepen/ huisartsen bij gemeentes en ggz instellingen. Verder faciliteren wij de consultaties en eHealth faciliteiten voor de huisartsen & POH ggz & POH S.

Haspel heeft ruim 60 POH-ggz in dienst, geplaatst bij 150 huisartsen en 12 gemeentes.

Werving en plaatsing

Wanneer u kiest voor praktijkondersteuning via Haspel, krijgt u van ons twee profielen van geschikte kandidaten om te zien wie het best bij uw praktijk past. Wij houden hierbij rekening met uw voorkeuren: een generalist, of combinatie met bijvoorbeeld een POH jeugd in een 'jonge' praktijk, of een POH ouderen in een wat 'oudere' praktijk. Onze kandidaten worden zorgvuldig door de kaderarts ggz en de regiocoördinator ggz geselecteerd op basis van opleiding, kennis, ervaring, en uw wensen als huisarts.

De POH ggz die in uw praktijk gaat werken is in dienst van Huisartsenstichting Haspel.

Tarieven

Alle praktijkondersteuners worden betaald in schaal 8 van de huisartsen-CAO. Wij maken hierbij geen onderscheid tussen psychologen, maatschappelijk werkers en SPV’ers, SKJ'ers of B-verpleegkundigen. Al onze POH voldoen aan de opleidingsvereisten, hebben ruime ervaring op ggz-gebied en kunnen goede psychosociale zorg leveren. Haspel hanteert daarom één standaard uurtarief.

Stichting Haspel heeft geen winstoogmerk. Haspel financiert de opleiding POH ggz, in-company scholingen voor POH ggz en huisartsen, intervisiegroepen met deskundige begeleiding, casuïstiekbesprekingen, functie-relevante opleidingen (bv CGT, ACT, EMDR, Oplossingsgerichte Psychologie, EFT).

Ziekte en verlof

Bij ziekte, zwangerschaps- of ouderschapsverlof doen wij ons uiterste best om vervanging te regelen. De betalingsverplichting van de huisarts aan Haspel vervalt vanaf het moment van ziekmelding of verlof.

In de praktijk

Wanneer u overweegt om uw praktijk door een POH-ggz van Haspel te laten ondersteunen, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. Wij komen graag bij u langs voor een kennismakingsgesprek.

Neem contact op
© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.