Schrijven

Wat doet de POHggz?

De praktijkondersteuner ggz is niet meer weg te denken uit het Nederlandse ggz landschap.

Per normpraktijk van 2350 patiënten kan de huisarts 16 uur POHggz inzetten met ingang van 2024.

In de regio NBNO kiezen huisartsen regelmatig voor invulling door twee mensen: een generalistische POHggz, en iemand met speciale expertise in bijvoorbeeld zorg voor jeugdigen (POH jeugd) of ouderen (POH ouderen). De POH jeugd kan ook vanuit gemeentengelden gefinancierd worden, bínnen de huisartsenpraktijk.

De POHggz begeleidt/ behandelt de patiëntenmet psychosociale problematiek.

Hierbij is het goed verhelderen van de hulpvraag vaak al een eerste stap naar de oplossing van het probleem.

De POH werkt vanuit een oplossingsgerichte attitude, en weet dat kleine stapjes tot grote veranderingen kunnen leiden.

Als POH zorg je voor een goed contact met de andere zorgverleners rond de huisartsenpraktijk, inclusief het sociale domein, soms de school en de te consulteren psychiater.

Je hebt een wat solitaire functie, maar overlegt met de huisarts en soms POH somatiek.

Op de achtergrond houd je korte lijnen met Haspel, ingevuld door werkoverleg, intervisie, sparren met collega's, opleidingen en scholingen en personeelsuitjes.

Wat doet Haspel?

Haspel streeft naar tevreden werknemers, huisartsen en patiënten. Dit betekent dat wij zorgvuldig zijn in de omgang met ons personeel, met de samenwerkende huisartsen en, in het belang van goede patiëntenzorg, alleen praktijkondersteuners plaatsen met aantoonbare ervaring binnen de ggz van minimaal 5 jaar. We zijn aanhangers van het ‘een-leven-lang-leren’ en investeren in extra uren voor scholing en opleiding. Zowel vanuit een opleidingsbudget per POH, als binnen de organisatie met incompany scholingen en opleidingen – toegespitst op de functie binnen de huisartsenzorg. Wij zijn een geaccrediteerde scholingsorganisatie. Alle POH's nemen deel aan een intervisiegroep, met een aantal bijeenkomsten per jaar met professionele begeleiding. Je wordt in de eerste periode ondersteund door een senior-POH, de coördinator en de kaderarts ggz. Je krijgt zorgvuldige uitleg in het gebruik van de eHealth (Minddistrict) waar deze regio gebruik van maakt.

Logo Stichting Haspel GGZ
© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.