De CET regeling

CET is het acroniem voor Consultaties, eHealth en Triage.

Haspel verzorgt de CET-regeling voor de 3 zorggroepen in de regio (Chronos, BeRoEmD en Beter in Bommelerwaard).

Deze faciliteiten worden goed gebruikt in onze regio:

  • in 2019 in totaal 758 consultaties en 2018 e-Health modules,
  • in 2020 449 consultaties en 2126 e-Health modules,
  • in 2021 608 consultaties en 2158 e-Health modules ingezet. 

De verschuiving van fysieke contacten naar e-Health is aan Corona te wijten, en herstelt zich enigszins in 2021.

Voor de e-Health gebruiken wij de modules van Minddistrict, met iets meer dan 100 verschillende modules voor volwassenen én jeugd. Ook vrij toegankelijke leefstijl-modules worden ingezet via huisartsenpraktijk.nl

Werk je in de regio NBNO en heb je nog geen account voor e-Health? Stuur dan een e-mail naar info@haspelggz.nl met daarin de volledige naam, het e-mailadres, de werkplek en functie. Wij maken accounts aan voor de POH-S, POH-ggz, en huisartsen.

Consultaties

Met de consultatieregeling worden een aantal doelen nagestreefd:

  • de patiënt zo lang en goed mogelijk in de eigen omgeving helpen met ondersteuning van de kennis van specialisten;
  • het voorkomen van onterechte verwijzingen naar GGGZ of SGGZ;
  • het verhogen van het kennisniveau in de huisartsenpraktijk
  • en het voorkómen van te late verwijzingen naar de BGGZ of SGGZ.

Als huisarts kun je een consultatie vragen aan een gecontracteerde psycholoog, psychiater of kaderarts. Face-to-face, eventueel in de huisartsenpraktijk, maar ook een uitgebreide mail of telefonische consultatie.
De gecontracteerde psychiaters, psychologen en kaderarts hebben allen een account op VIPlive, waarlangs vraag en antwoord worden verzonden.

Triage/ beslisondersteuning

De inzet van bijvoorbeeld de 4DKL draagt bij aan het voorkómen van onnodige of onjuiste verwijzingen, dan wel het juist tijdig verwijzen van patiënten met ernstiger problematiek.

Versterking samenwerking ggz/ sociale domein

Vanuit de CET-regeling versterking wij ook de samenwerking binnen de ggz en met het sociale domein. Hiervoor organiseert Haspel netwerkbijeenkomsten, rondom de huisartsenpraktijk. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht en goed gewaardeerd, en bevorderen het 'elkaar kennen op 06-niveau'.

Contact opnemen
© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.