Jeugdartsen en jeugdverpleegkundige

Ook de jeugdarts en -verpleegkundige kunnen u als ouder ondersteunen in de begeleiding en het vinden van de juiste zorg voor je kind met aandachtsproblemen en/of druk gedrag.

Zij werken vanuit de GGD op alle scholen in de regio.

Iedere school heeft een eigen jeugdarts en eigen verpleegkundige (zoals iedere school ok een eigen schoolmaatschappelijk werker heeft).

In het ondersteuningsteam van het samenwerkingsverband van je school zitten geen medewerkers van de GGD, dit team is vooral gericht op ondersteuning bij het leren.

In het zorgteam van de basisschool (BO) en het zorgadviesteam van de middelbare school (ZAT, VO) zitten vaak wel jeugdartsen/jeugdverpleegkundigen. Die kunnen eventueel wel verwijzen, ofwel zelf ondersteuning bieden. Daarnaast kunnen jeugdigen/ouders zich aanmelden bij KOO en via Toewijzing kan een jeugdige bij het wijkteam terecht komen.

Dikwijls kun je sneller worden verwezen via je eigen huisarts, wanneer het om een aanvullend onderzoek gaat.

De jeugdartsen en huisartsen kunnen met jouw goedkeuring ook samen overleggen en de zorg voor je kind afstemmen.

© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.