Hieronder vindt u op alfabetische volgorde de adresgegevens van de aanbieders van AD(H)D diagnostiek

Wij hebben ons best gedaan om alle aanbieders van AD(H)D diagnostiek in onze regio te noemen. Mochten wij onverhoopt een praktijk vergeten zijn: graag melden bij info@haspelggz.nl.

Buro3o

Buro3o is een zorginstelling voor diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Buro3o biedt diagnostiek en behandeling zowel op locatie als ambulant, individuele en groepsbegeleiding aan jeugdigen met ASS, AD(H)D, angst, depressie en aanverwante psychische of psychiatrische problematiek.

Maatwerk en de passende match voor de jongere, in de uitvoering van de specialistische zorgvraag, maakt ons onderscheidend en daadkrachtig. We werken methodisch met een integrale aanpak binnen alle levensdomeinen. Alle zorg gaat in afstemming met het netwerk en is gericht op het zo snel mogelijk de eigenregie functie van het kind/de jongere en het eigen netwerk te optimaliseren. Zie www.buro3o.nl

Contactpersoon

C. van de Water
073-5224511 

Stuur een E-mail

AllesKits Rosmalen

Zelfstandig behandelcentrum voor kinderen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen.

De kinderartsen Jaap de Witte en Petra Jira behandelende kinderen mat ADHD die bij AllesKits zijn gediagnosticeerd.

Contact

Striensestraat 67
5241 AW Rosmalen
088 010 4310
balie@alleskits.nl

Stuur een E-mail

Opdidakt Den Bosch

Onderzoek en begeleiding bij leer- en gedragsproblemen. Opdidakt helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen een goede start te maken in de maatschappij. We doen onderzoek naar leer- en gedragsproblemen en bieden begeleiding en behandeling op didactisch en sociaal-emotioneel gebied. Doordat wij alle zorg onder één dak aanbieden kunnen wij verschillende behandelingen perfect op elkaar afstemmen.

Contactpersoon

Laurie de Vroom
073-6405000

Stuur een E-mail

Praktijk Haans KaJo

Praktijk Haans KaJo is een praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie, diagnostiek en begeleiding met vestigingen in Sint-Michielsgestel, Den Dungen, Schijndel en Den Bosch. Daarnaast bieden wij onze zorg ambulant op scholen aan, afhankelijk van de hulpvraag.
U bent bij ons multidisciplinaire team welkom voor generalistische en specialistische hulp voor particulieren en scholen. We bieden onderzoek, advisering en begeleiding bij uiteenlopende problematieken op het gebied van ontwikkelingsproblematiek, sociaal-emotionele problematiek, leerstoornissen, hoog-/laagbegaafdheid, gedragsproblemen en schoolkeuzevragen. Daarnaast werken we samen met GZ-psychologen en therapeuten voor coaching/ hulpverlening voor volwassenen.
We bieden persoonlijke aandacht en veel mogelijkheden tot individuele afstemming op uw vragen. Daarbij hebben we een grote reikwijdte maar streven daarbij een kleinschalig signatuur na. We hebben verrassend veel in huis aan expertise voor uiteenlopende problematieken. We zijn gecertificeerd voor behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Voor de dyslexiezorg behoort de praktijk tot het Dyslexieloket, een samenwerkingsverband van gespecialiseerde dyslexiepraktijken.

Contactpersoon

Gerard Haans en Karin Maas
(073) 551 1001

Stuur een E-mail

Praktijk Spil - Vught Gestel Boxtel Oss 

Diagnostiek en behandeling bij leer- en gedragsproblemen zoals: dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, Autisme, werkgeheugenproblemen, opvoedingsproblemen. Ouderscursussen voor ouders met kinderen met AD(H)D of autisme. Speciale behandeling dyslexie/dyscalulie, remedial teaching bij algemene leerproblemen. EMDR bij (faal)angst en trauma.

Contactpersoon

Chantal Engbers
073-6841310

Stuur een E-mail

Praktijk van de Wiel

Praktijk van de Wiel is een instelling waarin zorg aan het kind breed wordt aangeboden. Naast dyslexiezorg bieden wij diagnostiek van kinderen met uiteenlopende zorgvragen (vergelijk informatieverwerkingsproblemen, emotionele en contactuele problemen). Voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar met een diagnose op het gebied van aandacht/concentratie bieden wij een training cognitieve gedragstherapie (ATEC). Tevens kunnen we systeembegeleiding bieden aan ouders van kinderen met aanzienlijke zorgvragen. Als officieel GZ-opleidingsplaats houden we ons kennis- en kunde- bestand op peil.

Contactpersoon

René van de Wiel
0416-319974

Ga naar de website

Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra c.s.

Diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen met o.a. angst, trauma's, dwangklachten, depressie, AD(H)D, Autisme, ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblemen, hechting, gezinsproblemen en andere psychische klachten, die de ontwikkeling van kinderen en jongeren belemmeren en beïnvloeden. Ons team bestaat uit GZ-psychologen kind-en-jeugd en een klinisch psycholoog-psychotherapeut. Wij werken samen met een aantal vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychiaters. Wij bieden met name Specialistische diagnostiek en behandeling (SGGZ).

Contactpersoon

Marjan Dijkstra
073-6210911

Stuur een E-mail

Spil helpt

Diagnostiek en begeleiding bij kinderen met leer-, gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen. EMDR therapeut: behandeling van kinderen met een trauma. Bijzonder curator in Jeugdzaken. Generalistische basis GGZ: zorgprofiel 5: jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen door kindfactoren: diagnostiek en begeleiding bij kinderen met bv AD(H)D of ASS; oudercursussen voor ouders met kinderen met AD(H)D of ASS. Daarnaast diagnostiek en behandeling voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie.

Contactpersoon

Hanny van der Schoot
(073)5995780   

Stuur een E-mail

Youz Rosmalen

Youz Rosmalen bestaat uit een kleinschalig team dat onderdeel is van de Parnassiagroep.

Wij zijn een gespecialiseerde GGZ aanbieder bij ontwikkelingsproblematiek, hechtingsproblematiek, systeemproblematiek, angst, dwang- en stemmingsproblemen, traumagerelateerde problematiek en persoonlijkheidsproblemen bij kinderen, jongeren en hun ouders. Wij bieden een verkort diagnostisch traject bij een vermoeden van enkelvoudige AD(H)D.

Na aanmelding volgt er een screening: wij vinden het belangrijk om kritisch te kijken of wij aan de hulpvraag kunnen voldoen. Wij verwijzen door naar één van onze samenwerkingspartners bij een IQ lager dan 70, verslavingsproblematiek of wanneer er 24 uurs bereikbaarheid nodig is. Aanmelden kan via het online aanmeldformulier, door de huisarts via Zorgdomein of telefonisch (088-3588860). Wij hebben contracten met de meeste gemeentes. Volwassenen kunnen zich met een verwijsbrief van de huisarts online aanmelden.

Contactpersoon

Eveline Metselaar
(088) 3588860

Stuur een E-mail
© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.