Ondersteuning bij de diagnostiek van ‘ongecompliceerde AD(H)D’ via een verkort diagnostisch traject

Er is de mogelijkheid van een verkort traject van één dagdeel, alleen voor kinderen waarbij een ‘ongecompliceerde AD(H)D’ wordt vermoed.

Bv Spil biedt ook een verkort onderzoekstraject aan, op voorwaarde van een hechte samenwerking met de POH J (praktijkondersteuner jeugd) van de huisarts.

Deze POH J zal alvast vooronderzoek doen in de vorm van het afnemen van een ontwikkelingsvragenlijst,  SDQ en de SWAN. En input van de leerkracht vragen.

Na de diagnostiek kan de combi huisarts – POH J het kind verder begeleiden.

© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.