Regionaal trainingscentrum voor oudercursus en cursus bij negatief zelfbeeld

Cursus voor ouders van een kind met ADHD via het Regionaal Trainingscentrum (RTC)

Het programma bestaat - naast een e-health module - uit drie bijeenkomsten.

  • U krijgt meer uitleg over ADHD. Over het algemeen is bekend dat ADHD drie hoofdkenmerken heeft, namelijk: aandacht- en concentratieproblemen, impulsiviteit, hyperactiviteit. Daarnaast spelen ook andere factoren een rol.
  • Tijdens de uitleg zal ingegaan worden op de oorzaken en de gevolgen van ADHD (kenmerken) voor het kind en u als opvoeder(s). U krijgt handvaten om goed om te gaan met het temperament van uw kind.

Verdere informatie

Naast drie groepsbijeenkomsten, krijgt u informatie via een 'e-health- module', informatie die via een internetprogramma wordt aangeboden. De E-health-sessies kunnen op ieder moment gestart worden bij de POH-ggz  van uw eigen huisarts. 

Tijdens de E-health-sessies krijgt u online informatie over ADHD, de oorzaken en de optimale begeleiding.  Naast deze informatie heeft u de mogelijkheid filmpjes te bekijken en oefeningen te maken. Op deze oefeningen ontvangt u na iedere sessie feedback en online ondersteuning van de POH-ggz.

In de 3 groepsbijeenkomsten, die in de avond plaatsvinden, kan door middel van het beantwoorden van vragen en uitwisselen van ervaringen dieper ingegaan worden op de aangeboden psychoeducatie via de E-health-sessies. 

Deze groep wordt begeleid door een ervaren POH jeugd en een ervaren GGZ-jeugdmedewerker Deze cursus wordt zeer goed gewaardeerd door de deelnemers, ook vanwege de ervaringsverhalen en -vondsten van andere ouders.

Het  RTC wordt gefinancierd door de gemeente Den Bosch en de huisartsen gezamenlijk, waardoor deelname voor ouders en jeugdige gratis is. De locatie wisselt, en is meestal in een van de Brede Bossche Scholen.

https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/psychoeducatieadhd

Chill Skills (relax kids voor 12 – 14  jarigen)

Chill Skills is een ontspanningstraining om jongeren te helpen ‘het volle hoofd’ leeg te maken, beter te slapen, beter te concentreren en een positiever zelfbeeld te ontwikkelen.  

Jongeren leren:

  • ontspanning- en stress reducerende technieken te gebruiken
  • rustiger en kalmer te blijven in spannende situaties (bijv. toets, wedstrijd of sociale gebeurtenis)
  • met negatieve stemmingen (gevoelens) om te gaan
  • een gezonde levensstijl te ontwikkelen
  • voor zichzelf zorgen; van jezelf houden
  • wat hen écht gelukkig maakt
  • positief denken
  • welk effect inspanning en ontspanning heeft

https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-en-gezin/chillskills

Contact opnemen
© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.