Info over de route op school

School is vaak de eerste plek waar blijkt dat uw kind problemen heeft met de aandacht en/of druk, impulsief gedrag vertoont. Zie kenmerken van ADHD. Gevolg is vaak dat ‘er niet uitkomt, wat erin zit’: uw kind gaat onderpresteren.

Dikwijls zal de intern begeleider van school, de ‘IB’er’, uw kind een aantal keer apart nemen en kijken of met extra aanpassingen in de klas voldoende verbetering wordt bereikt. De Intern Begeleider heeft extra kennis van gedrags- en leerproblemen en ondersteunt de docent.

Niet alle druk en impulsief gedrag wordt immers door AD(H)D veroorzaakt én, een etiketje is soms te snel gegeven, en raakt het kind niet snel weer kwijt.

Er is niet persé een officiële diagnose noodzakelijk om te starten met goede ondersteuning, zolang er geen medicatie nodig is.

Soms kan het drukke en/of ongeconcentreerde gedrag het leren en functioneren van uw kind zó in de weg zitten, dat verder onderzoek nodig is. Dat onderzoek doet het Ondersteuningsteam dat aan iedere school verbonden is.

In dit team zitten de intern begeleiders, en ook schoolondersteuners en orthopedagogen, die onderzoek kunnen doen naar het gedrag van uw kind en advies op maat kunnen geven aan de leerkracht. De jeugdartsen nemen ook deel in dit team, en er kan worden overlegd met een kind- en jeugdpsychiater en de huisarts.

Soms zal het Ondersteuningsteam adviseren om verder onderzoek te laten doen door een orthopedagoog of psycholoog. Voor de praktijken in onze regio waar verder onderzoek gedaan kan worden, klik hier. Soms vraagt een leerkracht om via de huisarts een verwijzing te vragen, maar de gemeente acht het wenselijker dat dit via het Ondersteuningsteam gebeurt.

Info over de ondersteuning van het basisonderwijs: https://www.demeierij-po.nl

Dus:

Uw kind is druk, impulsief en/of heeft concentratieproblemen:

  1. Overleg met de leerkracht en eventueel de intern begeleider van de school
  2. Vraag eventueel om verder onderzoek door het ondersteuningsteam van de school
  3. Eventueel een verwijzing voor diagnostiek door orthopedagoog of psycholoog (en soms de huisarts); mogelijk is er sprake van ADD of ADHD.
© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.