stethoscoop op papier

Een praktijkondersteuner ggz verzorgt een deel van de zorg voor patiënten met psychosociale en psychische klachten binnen de huisartsenpraktijk.

De patiënt met milde of matige problematiek wordt op korte termijn ondersteund, zonder onnodige medicalisering, zonder beroep op de eigen bijdrage en binnen de eigen leefomgeving.

De praktijkondersteuner zal vaak normaliseren, gebruik maken van oplossingsgerichte methodieken, klachtgericht, zonder persé een diagnose te hoeven stellen.

Haspel plaatst alleen kwalitatief hoogwaardige POH’s die over actuele kennis en vaardigheden beschikken. Voorwaarde voor indiensttreding is een afgeronde ggz opleiding op minimaal HBO niveau en 3 jaar ervaring binnen de ggz. De POH ggz opleiding wordt door ons gefaciliteerd. De huisarts kan ook een POH jeugd laten plaatsen, zowel vanuit financiering vanuit de Zorgverzekeringswet als met financiering vanuit de gemeenten.

Haspel is een geaccrediteerde nascholingsinstelling en verzorgt cyclisch opleidingen en cursussen. In behandelmethodes en ook over specifieke klachten/ ziektebeelden/ patiëntengroepen. Zowel huisartsen, psychologen als praktijkondersteuners (binnen en buiten Haspel) kunnen aan onze nascholingen deelnemen door zich aan te melden voor het scholingsplatform (via info@haspelggz.nl)

Haspel fungeert als uitvoerder van de CET regeling voor het Jeroen Bosch Huisartsen. Hierdoor kunnen de huisartsen gebruik maken van consultaties van psychiater en psycholoog of kaderarts ggz en van E-health.

Meer informatie

© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.