stethoscoop op papier

Praktijkondersteuner GGZ om u te ontlasten

Een praktijkondersteuner ggz neemt een deel van de zorg voor patiënten met psychosociale en psychische klachten binnen de huisartsenpraktijk op zich. Hierdoor wordt de patiënt met milde of matige problematiek op korte termijn ondersteund, zonder onnodige medicalisering, zonder beroep op de eigen bijdrage en binnen de eigen leefomgeving. De praktijkondersteuner zal gebruik maken van oplossingsgerichte methodieken, klachtgericht, zonder persé een diagnose te hoeven stellen.

Haspel plaatst alleen kwalitatief hoogwaardige POH’s die altijd over actuele kennis en vaardigheden beschikken. Voorwaarde voor de aanstelling is een afgeronde ggz opleiding op minimaal HBO niveau en 5 jaar ervaring binnen de ggz. Degenen die nog niet de POH ggz opleiding hebben afgerond worden door ons gefaciliteerd om deze te volgen. 

Haspel is een geaccrediteerde nascholingsinstelling en verzorgt cyclisch opleidingen en cursussen, zowel op het vlak van behandelmethodes als specifieke klachten/ ziektebeelden. Zowel huisartsen, psychologen als praktijkondersteuners (binnen en buiten Haspel) kunnen aan onze nascholingen deelnemen door zich aan te melden voor het scholingsplatform (via info@haspelggz.nl)

Haspel fungeert als uitvoerder van de CET regeling voor het samenwerkingsverband van de aangesloten huisartsen en de regionale zorggroepen Beroemd, Chronos en Beter Bommelerwaard. Hierdoor kunnen ook individuele huisartspraktijken gebruik maken van consultaties van psychiater en psycholoog of kaderarts ggz en van de inzet van eHealth.

Meer informatie

© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.