Basis ggz

De invoering van de Basis ggz heeft als doel vroegtijdig passende ondersteuning en behandeling te bieden aan mensen met psychische klachten, zo dicht mogelijk bij huis.

Met de invoering van de Basis ggz is het noodzakelijk om de ggz-samenwerking rondom de huisartsenpraktijk te (her)organiseren, waardoor onnodige opschaling van zorg voorkomen kan worden en eerdere afschaling van specialistische zorg gerealiseerd kan worden.

Gewenste situatie

De visie op zorg en gezondheid is de afgelopen jaren dusdanig veranderd dat dit vraagt om een verandering in de attitude, bejegening en samenwerking bij zowel zorgverleners als zorgvragers. Zorgverleners gaan in gesprek met de zorgvrager om zorg op maat te kunnen leveren. Afhankelijk van het probleemoplossend vermogen, de aanwezigheid van een goed steunsysteem en de ernst van de klachten zullen er gezamenlijk keuzes gemaakt worden voor het bevorderen van herstel. Hierbij wordt uitgegaan van het principe: zwaar waar het moet en licht waar het kan.

De begeleiding/behandeling gaat uit van positieve gezondheid en empowerment van de patiënt.

Het aanbod wordt laagdrempelig rondom de patiënt georganiseerd. De patiënt en de diverse betrokken partijen werken efficiënt samen, vertrouwend op elkaars kennis en kunde.

Momenteel wordt uitgewerkt hoe het herstelondersteunende netwerk zoals Reinier dat inzet, ook vanuit de huisartsenzorg kan worden ingezet in de vorm van Medische Gezondheidsnetwerken.

© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.