Informatie voor leerkrachten/ docenten

Er bestaat een grote variatie in menselijke eigenschappen die invloed hebben op het vermogen om te leren, te functioneren en relaties aan te gaan. Dit geldt ook voor eigenschappen als:

  • het vasthouden van de aandacht,
  • druk gedrag,
  • impulsiviteit,
  • innerlijke onrust. 

Er zijn kinderen, jongeren en volwassenen die op meerdere levensgebieden in de knel komen doordat zij moeite hebben met het vasthouden van de aandacht, erg druk of erg impulsief zijn of kampen met innerlijke onrust.

Ervaar het gedrag als uiting van onmacht en heb ook aandacht voor de creatieve kant, de originele invallen, het doorzettingsvermogen en de humor.

Dit laatste is belangrijk om met een positief zelfbeeld de schoolperiode en de omgang met andere kinderen tegemoet te kunnen treden.

Meer handige pagina's voor docenten en leerkrachten

© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.