This is a block of text. Double-click this text to edit it.
De kenmerken van AD(H)D

Kenmerken van onoplettendheid

o vaak niet voldoende aandacht geven aan details en achteloze fouten maken
o vaak moeite om de aandacht bij het spel of de taak te houden
o lijkt vaak niet te luisteren bij direct aanspreken
o volgt aanwijzingen vaak niet op en slaagt er niet in taken af te maken
o heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten
o vermijdt vaak of heeft een afkeer van zich bezig te houden met taken die langdurige
geestelijke inspanning vereisen
o raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of activiteiten
o wordt vaak gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels
o is vaak vergeetachtig tijdens dagelijkse bezigheden

Kenmerken van hyperactiviteit en impulsiviteit

o beweegt vaak onrustig met handen of voeten, of draait in zijn stoel
o staat vaak op in situaties waar verwacht wordt dat men op zijn plaats blijft zitten
o rent vaak rond of klimt overal op in situaties waarin dit ongepast is (bij adolescenten
kan dit beperkt zijn tot gevoelens van rusteloosheid)
o kan moeilijk rustig spelen of zich bezighouden met ontspannende activiteiten
o is vaak ‘in de weer’ of ‘draaft maar door’
o praat vaak excessief veel
o gooit het antwoord er vaak al uit voordat de vraag afgemaakt is
o heeft vaak moeite op zijn beurt te wachten
o stoort vaak anderen of dringt zich op

Er moeten minimaal zes van de negen kenmerken aanwezig zijn geweest gedurende minstens zes maanden, met een negatieve invloed op sociale, schoolse of beroepsmatige activiteiten.
De kenmerken zijn aanwezig op twee of meer terreinen (thuis, school, club, werk).
De kenmerken beïnvloeden duidelijk het sociale, schoolse of beroepsmatige functioneren.


De positieve kenmerken van ADHD

o heeft veel energie
o is nooit saai
o is creatief
o is enthousiast
o voelt emoties van anderen direct aan
o heeft humor
o heeft doorzettingsvermogen
o bedenkt makkelijk oplossingen
o is origineel
o is spontaan
© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.