Voor patiënten

Haspel Den Bosch

POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisartsenpraktijk in de Geestelijke Gezondheidzorg. De POH-GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische klachten.

Wat kan de POH-GGZ voor u doen?

In één of twee intakegesprekken brengt de POH met u uw klachten in kaart; wat zijn uw klachten, waar komen ze vandaag en wat heeft u reeds geprobeerd om van uw klachten af te komen?

Vervolgens adviseert de POH-GGZ u (in samenspraak met de huisarts) over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan gaan om een vervolgtraject bij de huisarts en POH-GGZ zelf of om een verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling (bijvoorbeeld maatschappelijk werk, psycholoog/psychiater, een GGZ-instelling, etc.).

© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.